Rafał Siech

Moja strona nie całkiem domowa :-)

[Rafał Siech - foto]

O mnie

Urodziłem się 21 listopada 1981r. w Zgierzu.

W latach 1988-1996 uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu.

W latach 1996-2000 kształciłem się w Liceum Technicznym o profilu elektronicznym Zespołu Szkół Elektroniczno-Energetycznych nr 1 w Łodzi. W tym czasie skończyłem również cztery kursy doskonalące umiejętność posługiwania się programem AutoCAD organizowane przez Politechnikę Łódzką i firmę CAD Expert.

W maju 2000 uzyskałem uprawnienia sędziego piłki nożnej.

W czerwcu 2001 ukończyłem Policealne Studium Informatyczne im. Jana Szczepanika w Łodzi uzyskując tytuł technika informatyka o specjalności relacyjne bazy danych.

W sierpniu 2004 roku uzyskałem certyfikat TELC z języka angielskiego na poziomie B1 z wynikiem 90,83%

W lipcu 2007 roku w murach Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi obroniłem pracę magisterską "Zastosowanie systemu ekspertowego w internetowym serwisie doradczym dla handlu elektronicznego" i uzyskałem tytuł magistra inżyniera informatyka o specjalności technologie programowania.

W latach 2007 - 2009 pracowałem w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi jako nauczyciel akademicki na stanowisku asystenta Katedry Inżynierii Wiedzy i Inteligencji Komputerowej, a także prowadziłem zajęcia dydaktyczne na platformie R5 Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego.

Od 2009 członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego - www.sea.edu.pl

W kwietniu 2009 ukończyłem kurs Microsoft #2780 "Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database"

W maju 2009 ukończyłem kurs Microsoft #2779 "Implementing a Microsoft SQL Server 2005"

W latach 2009 - 2010 funkcjonariusz celny w stopniu aplikanta celnego na stanowisku referenta Wydziału Przeznaczeń Celnych Izby Celnej w Łodzi, odpowiedzialny za procedurę przyznawania świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy - AEO.

Od września 2010 nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Wśród moich zainteresowań na pierwszym miejscu znajduje się praktyczne zastosowanie metod sztucznej inteligencji w życiu codziennym, a zaraz potem programowanie w językach obiektowych.

Jeśli mam wolny czas, to w sezonie spędzam go z gwizdkiem na boisku, a poza sezonem dużo i chętnie podróżuję.

Kontakt

e-mail: Rafal.Siech@gmail.com

gadu-gadu: 2551858 obecnie

Copyright ©2009 mgr inż. Rafał Siech, Designed by Alpha Studio